محمد بارکیندو، پیش بینی کرد: میانگین رشد تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۲۲ میلادی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود و در فاصله ۲۰۳۵ تا ۲۰۴۰ میلادی این رقم دوباره به ۳۰۰ هزار بشکه در روز می رسد.

وی افزود: سهم سوخت های فسیلی در سبد انرژی جهان تا ۲۰۲۰ میلادی به کمتر از ۸۰ درصد و تا ۲۰۴۰ به ۷۵٫۴ درصد خواهد رسید.