نگاه فارس

تولید “ناموس” دولت شود مثل اسلحه که ناموس سرباز است

۱ مرداد ، ساعت ۲۳:۴۶

یک اقتصاددان گفت: همانطور که در خدمت سربازی به افراد آموزش می دهند که اسلحه ناموس توست، باید “تولید ملی” برای دولت آینده حکم ناموس را پیداکند. دراین حالت همانطور که ما در هر شرایطی از ناموس خود دفاع می کنیم از تولید ملی هم دفاع خواهیم کرد.

instagram telegram

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.