نگاه فارس
گزارش نگاه فارس از روزها نوروز شیراز:

از نمایشگاه صنایع یزد و تبریز در شیراز تا اجاره خانه های مبله

اقامت مسافران در پارک ها خود خسارت هایی به محیط زیست شهری و مکان های تفریحی می زند که مدت زمان قابل توجهی نیاز دارد تا به حالت اولیه برگردد و دور بودن ستادهای اسکان شهرداری هم خود موضوعی است که می تواند کمک کند خانه های مبله در مراکز شهر ، مشترهای بیشتری داشته […]