نگاه فارس

معاون اول رئیس جمهور وارد شیراز شد

معاون اول رئیس جمهور وارد فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز شد.