نگاه فارس
گیشه نگاه فارس | 3 بهمن 1396

با احتیاط برانید! روحانی در این جاده می‌راند

روزنامه‌ها تا پاسی از شب منتظر بوده‌اند تا گفت‌وگوی تلویزیونی حسن روحانی با رضا رشیدپور را ببینند و امروز صبح در روزنامه‌های‌شان پوشش دهند.

پوستر/همنشین درد

هر لحظه‌ای که در کار پرستاری، با توجه به احساس تکلیف در مقابل انسان دردمند میگذرانید، یک حسنه‌ای را از خدای متعال دریافت میکنید. این کارهای دشوار را که تأثیرهای بزرگ و مهمی دارد، باید قدر دانست

پاک فطرت در شورای شهر شیراز؛

شهردار شیراز دوران سخت اما کوتاه را سپری خواهد کرد

پاک فطرت گفت: شهردار شیراز بی‌تردید در این برهه زمانی و به‌دوراز مسائل حاشیه‌ای و جانبی دوران هرچند سخت اما کوتاه را سپری خواهند نمود.

آیا نطق های سیاسی شورای شهر میتواند گره گشای مشکلات مردم باشد؟

در صحن شورای شهر از پیش فروش ۲ سال آینده شیراز تا ادعای شورای پنجم مبنی بر کابلی نبودن پل کابلی مطرح شد.