نگاه فارس
قرارشبانه

کتاب صوتی “هفتاد و سومین نفر” -قسمت نهم

حسین آهنگ جنگ کرد به نفس خویش و فریاد زد کسی هست که دشمن را از حرم پیغمبر براند؟ خداپرستی هست که از خدا بترسد و ما را اعانت کند؟ فریادرسی هست که برای ثواب ما را یاری کند؟

قناعتی:

تمام ارزش‌های عاشورایی در دفاع مقدس متبلور شد/ ایمان و ولایت‌پذیری؛ تنها عوامل موفقیت ملت ایران

رئیس كنگره سرداران و ۱۵ هزار شهید استان فارس با یادآوری تقارن هفته دفاع مقدس امسال با ایام محرم‌الحرام بر این نكته تأكید كرد كه تمام ارزش‌های عاشورا در دوران دفاع مقدس ما متبلور شد و این فرهنگ عاشورایی نیز همچنان تا به امروز ادامه دارد.