نگاه فارس

آزار اهل خانه انسان را از رحمت خدا دور می کند

کارشناس امور خانواده با اشاره به این که انجام واجبات و ترک محرمات اگر همراه آزار خانواده و اهل خانه باشد مانند کوبیدن آب در هاون است، گفت: آزار اهل خانه انسان را از رحمت خدا و مودت اهل بیت(ع) دور می کند.

افزایش کمربند و فضای سبز شهر با همکاری شهرداری قم

مدیرکل حفاظت از محیط زیست قم با بیان این که با همکاری شهرداری در راستای افزایش کمربند و فضای سبز شهر قم برنامه هایی در حال اجرا است، گفت: فضای سبز تولیدی باید با همت و جدیت پیگیری شود تا وضعیت قم ارتقا پیدا کند.