نگاه فارس

بسته خبری نگاه فارس، سال اول شماره ۲۱۵

  بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت سی و سه

تا عصر حالم گرفته بود بغ کرده بودم و یک گوشه نشسته بودم.نه حال و حوصله بچه ها را داشتم نه اخلاقم سرجابش بود که بلند شوم و کاری کنم کلافه بودم هوا تاریک شده بود. صمد هنوز برنگشته بود. با خودم گفتم دیدی دیدی صمد بدون خداحافظی گذاشت و رفت…

بسته خبری نگاه فارس، سال اول شماره ۲۱۴

  بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت سی و دو

بوی غذا خانه را پر کرده بود، آفتاب وسط اتاق پهن شده بود. در و دیوار خانه به رویمان می خندید. فردا صبح صمد بیرون رفت وقت برگشت چندتا ساک پلاستیکی دستش بود، گفتم یعنی صمد جان میخوای به همین زودی دوباره برگردی؟!

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت سی و یک

هوا روز به روز سردتر می شد برف های روی زمین یخ بسته بودند، جاده های روستایی کم رفت و آمد شده بودند و به همین خاطر کسی از قایش به همدان نمی آمدند در این بین صاحب خانه هوایم را داشت…

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت سی ام

قرار بود دوستش که دکتر دارو ساز بود بیاید دنبالمان. آن ها ماشین داشتند، کمی بعد آمدند. سوار ماشین آن ها شدیم و رفتیم بیرون شهر ماشین خیلی رفت تا رسید جلوی در پادگان قهرمانان….

بسته خبری نگاه فارس، سال اول شماره ۲۱۳

بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت بیست و نهم

فردا صبح صمد رفت کمی خرید کند وقتی برگشت کلی گوشت و میوه خریده بود. گفتم چه خبره؟ مهمان‌داریم؟ گفت: این بار که برم اگر زنده بمانم قدم جان تا دو سه ماهی برنمی‌گردم شایدم تا آخر جنگ! گفتم: همین‌جوری میگی‌ها! شاید جنگ دو سه سال طول بکشد…

بسته خبری نگاه فارس، سال اول شماره ۲۱۲

  بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

پوستر/همنشین درد

هر لحظه‌ای که در کار پرستاری، با توجه به احساس تکلیف در مقابل انسان دردمند میگذرانید، یک حسنه‌ای را از خدای متعال دریافت میکنید. این کارهای دشوار را که تأثیرهای بزرگ و مهمی دارد، باید قدر دانست

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت بیست و هشتم

کمی بعد صدای درآمد، دست هایم را شستم و رفتنم در را باز کردم، زن صاحب خانه بود. حتما می دانست ناراحتم، میخواست یک جوری هم دردی کنه، گفت: تعاونی محل باکوپن لیوان میده بیا بریم بگیریم…

بسته خبری نگاه فارس، سال اول شماره ۲۱۱

بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت بیست و هفتم

  بچه ها را ازخانه همسایه آورده بودم، هرکاری کردم دست و دلم به کار نمی رفت. می ترسیدم داخل اتاق و آشپزخانه بروم. فکر می کردم کسی پشت کمد، یخچال یا زیر پله قایم شده است. فرشی انداختم گوشه حیاط و بچه ها نشستم آن جا…

بسته خبری نگاه فارس، سال اول شماره ۲۱۰

بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

نماهنگ | پاتک انقلاب

در واقع همه‌ی حرکاتی که دشمن در این چهل سال در مقابل ما انجام داده است، پاتک انقلاب است. انقلاب ریشه‌ی دشمن را از لحاظ سیاسی در کشور کَند، و دشمن حالا مرتّباً پاتک میکند و در هر دفعه هم شکست میخورد.

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت بیست و ششم

کمی بعد از آن خانه اسباب کشی کردیم و خانه ی دیگری در خیابان هنرستان اجاره کردیم، موقع اسباب کشی معصومه مریض شد. روز دوم آنقدر حال معصومه بد شد که مجبور شد ببریمش بیمارستان…