نگاه فارس
قرارشبانه

کتاب صوتی ((آن ۲۳ نفر )) – قسمت ۳۰

تابستان بغداد از راه رسید. در یکی از همان روزهای گرم، در زندان باز شد و جوانی بلند قامت با مشت و لگد پرت شد داحل…

رادیو اینترنتی نگاه فارس(۸۶)

خلاصه مهمترین اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و استان به صورت صوتی با عنوان «رادیو نگاه فارس تقدیم شنوندگان عزیز می‌شود.

قرارشبانه

کتاب صوتی ((آن ۲۳ نفر )) – قسمت ۲۹

یکی دو روز بود که افسر تهرانی، بعد از غذا خمیر نان هایی را که قابل خوردن نبود جمع می کرد. یک روز خمیرها را خیس کرد و مدتی چنگ زد و گذاشتشان روی سطح صاف در قوطی شیر خشک…

رادیو اینترنتی نگاه فارس(۸۵)

خلاصه مهمترین اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و استان به صورت صوتی با عنوان «رادیو نگاه فارس تقدیم شنوندگان عزیز می‌شود.

چرا ۱۷ مرداد روز خبرنگار نام گرفت؟ +فیلم

شورای فرهنگ عمومی، روز هفدهم مرداد ماه را به عنوان روز خبرنگار نام‌گذاری کرده است.

قرارشبانه

کتاب صوتی ((آن ۲۳ نفر )) – قسمت ۲۸

غیر از جدال ما با خودمان، آن سب توی زندان جدال سخت دیگری هم در گرفت؛ میان ملا صالح و آن دو جوان عضو سازمان مجاهدین خلق. مناظره داغی بود…

رادیو اینترنتی نگاه فارس(۸۴)

خلاصه مهمترین اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و استان به صورت صوتی با عنوان «رادیو نگاه فارس تقدیم شنوندگان عزیز می‌شود.

قرارشبانه

کتاب صوتی ((آن ۲۳ نفر )) – قسمت ۲۷

سال ۱۳۵۷ وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، بنا به درخواست صدام حسین نامه ای برای او نوشتم که در بسیاری از خبرگزاری ها و روزنامه های آن زمان چاپ شد. نوشتم آقای صدام حسین رئیس جمهور عراق …

رادیو اینترنتی نگاه فارس(۸۳)

خلاصه مهمترین اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و استان به صورت صوتی با عنوان «رادیو نگاه فارس تقدیم شنوندگان عزیز می‌شود.

رادیو اینترنتی نگاه فارس(82)؛

از ادامه تحریم ها تا گلایه های امام جمعه شیراز از مشکلات اقتصادی دولت

خلاصه مهمترین اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و استان به صورت صوتی با عنوان «رادیو نگاه فارس تقدیم شنوندگان عزیز می‌شود.

قرارشبانه

کتاب صوتی ((آن ۲۳ نفر )) – قسمت ۲۶

صبح روز ۱۶ اردیبهشت‌ماه ابووقضاص آمد توی زندان و حرف‌های مهمی بین او و صالح ردوبدل شد هنوز آن‌قدر عربی یاد نگرفته بودیم که از حرف‌هایشان سر دربیاوریم. ولی جناب سرهنگ یحتمل چیزی دستگیرش شده بود…

قرارشبانه

کتاب صوتی ((آن ۲۳ نفر )) – قسمت ۲۵

روز ۱۵ اردیبهشت ابووقاص به سرعت داخل زندان شد و دستور داد لباس هایمان را بپوشیم. پوشیدیم یک ون سبز رنگ سر کوچه به انتظارمان ایستاده بود سوار شدیم ماشین از در بزرگ خارج شد و وترد شهر بغداد شدیم…

رادیو اینترنتی نگاه فارس(81)؛

از مشخص شدن وزرا تا رشد ۱۲۰ درصدی اجاره بها

خلاصه مهمترین اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و استان به صورت صوتی با عنوان «رادیو نگاه فارس تقدیم شنوندگان عزیز می‌شود.

قرارشبانه

کتاب صوتی ((آن ۲۳ نفر )) – قسمت ۲۴

کم کم با صالح و سرهنگ و افسرها خودمانی تر می شدیم. افسر شیرازی دل تنگی داشت. یک روز وقتی آفتاب افتاد روی دیوار و قمری ای که غروب ها پشت پنجره روی شاخه درختی کوکو می کرد آوازش را از سرگرفت، او بی طاغت شد و اندوهناک شروع کرد خواندن…

قرارشبانه

کتاب صوتی ((آن ۲۳ نفر )) – قسمت ۲۳

 از حیاط کوچک زندان صدای فریاد و ناله می آمد و صدای برخورد کابل با بدن آدم ها. در آن دو روز چقدر کابل خورده بودم و کابل خوردن دیگران را دیده یا شنیده بودم! صدایی رعب انگیز…

رادیو اینترنتی نگاه فارس(80)؛

از مسمومیت الکی در استان تا مصافحه ظریف با رفیق دیرینه

خلاصه مهمترین اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و استان به صورت صوتی با عنوان «رادیو نگاه فارس تقدیم شنوندگان عزیز می‌شود.