نگاه فارس
گزارش تصویری:

با افتخار ایرانی می فروشیم

بسته خبری نگاه فارس، سال اول250

تیتر۱ | روستاهایی در متن مشکلات، در حاشیه شیراز

  بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

بسته خبری نگاه فارس، سال اول 249

تیتر۱ |عقب نشینی لیست امید

  بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

بسته خبری نگاه فارس، سال اول 248

تیتر۱ |نسل سوم انقلاب شکوفاتر، آماده تر، مقتدرتر

  بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

قرارشبانه

کتاب صوتی “ابن مشغله” -قسمت چهاردهم

 

قرارشبانه

کتاب صوتی “ابن مشغله” -قسمت سیزدهم

یک ماه دویدم، حرف هایم به گوش کسی نرفت. اما در هر شرایطی و صورتی یک قدم به جلو برداشتن مسئله بسیار مهمی است.

شماره دوم

هفته نامه طنز آمپاس

دانلود نسخه Pdf و با کیفیت هفته نامه طنز نگاه فارس شماره  ۲  

قرارشبانه

کتاب صوتی “ابن مشغله” -قسمت دوازدهم

  روز و شب میخواندم و می نوشتم، نقد پشت نقد، مقاله پشت مقاله. خواندم و خواندم تا که یک روز مدعی شدم بیا و ببین. تاریخ را چنان تجزیه و تحلیل می کردم که انگار از قلب تاریخ آمده ام…

هفته نامه نقش مهر|شماره اول

نقش مهر، هفته نامه اجتماعی نکاه فارس است که به موضوعات، خانواده، اجتماع، زنان و … می پردازد.

بسته خبری نگاه فارس، سال اول 247

تیتر۱ |چینی ها راه آهن شیراز-بوشهر را می سازند

  بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

قرارشبانه

کتاب صوتی “ابن مشغله” -قسمت یازدهم

عاقبت سهام دار اصلی شرکت انتشارات جوانه که خویش زنم بود مرا به اداره کتاب فروشی جوانه دعوت کرد، قبول کردم. کتاب فروشی کاری بود که دوست داشتم اما حقوقش آنقدر نبود که بتوانم اجاره خانه ام را بدهم…

بسته خبری نگاه فارس، سال اول 246

تیتر۱ | بدون اطلاع من این کار صورت گرفته است گله مندم

بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

قرارشبانه

کتاب صوتی “ابن مشغله” -قسمت دهم

  این آغاز نسختین دوره بیکاری خرد کننده من بود چرا که دیگر مجرد و ولگرد نبودم و نمی توانستنم دست خالی به خانه بروم. دیگر زن و داشتم و یک دختر…

بسته خبری نگاه فارس، سال اول 245

تیتر۱ | با افتخار فقط اجناس ایرانی می فروشیم

  بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

قرارشبانه

کتاب صوتی “ابن مشغله” -قسمت نهم

    دلم می خواهد بداند که یک نویسنده اگر به این نکته ها نپردازد و معایب موجود در جامعه اش را ننویسید چه کار باید بکند؟ شما مطمئنن مدعی این نیستید که اینجا بهشت مطلق است…

بسته خبری نگاه فارس، سال اول 244

تیتر۱ | باشه هر چی تو بگی!! از اقتصاد چه خبر؟

  بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.