نگاه فارس

آلودگی قاچاق در وضع هشدار!

دادستان کل کشور : قاچاق کالا بسیاری افراد را آلوده کرده است از گمرک تا حتی بعضی مقامات این غبار الودگی دیده می شود.

پیشتازی فارس در برخی ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی

کارتون:احمدرضا سهرابی/کانال طنز «آمپاس»

شیراز شهر ترافیک

  کارتون: احمدرضا سهرابی/کانال طنز«آمپاس»

کرم الهی رئیس حوزه هنری فارس:

نمی توان با چهار صندلی و یک زیر زمین سینما ساخت

کارتون: احمدرضا سهرابی/کانال طنز«آمپاس»

تبادار استاندار فارس:

رسانه ها، آمارهای خلاف مدیران استان را گزارش دهند

کارتون:احمدرضا سهرابی/کانال طنز آمپاس

پایان داعش

کارتون: احمدرضا سهرابی/کانال طنز «آمپاس»

رسانه های استان روحیه امیدواری را در جامعه توسعه دهند

کارتون :احمدرضا سهرابی/کانال طنز «آمپاس»

مسکن اجتماعی یا مسکن اشتباهی

کارتون احمدرضا سهرابی/کانال طنز «آمپاس»

رئیس اتاق بازرگانی شیراز برلزوم انجام جراحی وسیع، برای درمان اقتصاد بیمار ایران تاکید کرد

کارتون: احمد رضا سهرابی/کانال طنز آمپاس

شوق خدمت

یادمه شهید بهشتی می گفت، ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. اما این روزها و سالها مثل اینکه نگاه مسئولین خیلی فرق کرده کارتون احمدرضا سهرابی /کانال طنز آمپاس

زلزله و دعواهای سیاسی پس از زلزله

کارتون :احمدرضا سهرابی/کانال طنز آمپاس

اندر احوالات سرمایه گذاری در استان فارس

کارتون احمدرضا سهرابی /کانال طنز آمپاس

فارس رتبه نخست تصادفات جاده‌ای کشور را دارد

کارتون:احمدرضا سهرابی/کانال طنز« آمپاس»

همزمانی ابلاغ حکم شهردار شیراز از تهران و استعفا رییس شورای شهر

کارتون:احمدرضا سهرابی/کانال طنز «آمپاس»

تبادار استاندار فارس:

جذب سرمایه گذار با انعطاف مدیران استان ممکن است

کارتون:احمدرضا سهرابی/کانال طنز« آمپاس»

اندر احوالات حکم شهردار شیراز

غول چراغ کارتون: احمدرضا سهرابی/کانال طنز«آمپاس»