نگاه فارس
قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت چهل و شش

فردا صبح همسایه آمادند بیمارسستان و من را به خانه بردند. یکی اتاق را تمیز می کرد، یکی به بچه ها می رسید، یکی غذا می پخت و چند نفری هم مراقب خودم بودند. خانم دارابی کسی را فرستاد سراق شینا و حاج آقایم…

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت چهل و پنج

همان طور که صمد می گفت شد زیارت حالم را از این رو به آن رو کرد. از صبح می رفتیم مینشستیم توی حرم. گاهی که از حرم بیرون میامدیم تا برویم هتل، نیمه های راه پشیمان می شدیم…

بسته خبری نگاه فارس، سال اول شماره 225

تیتر۱ | برخود با کارگزارن فاسد، جدی و باشدت

بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

اطلاع‌نگاشت | نیروی همواره در اوج

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار نیروی هوایی ارتش در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۹ فرمودند:  «نیروی هوایی نیروی آبرومندی است.» و مهمترین خدمات این نیرو به  انقلاب اسلامی را برشمردند.

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت چهل و چهار

خانم دارابی که دلش پیش من مانده بود با یک قابلمه غدا تویداخل آشپزخانه. آنقدر ناراحت بودم که صدای در را نشنیده بودم. بچه ها در را برایش باز کرده بودند. وقتی مرا با ان حال و روز دید نشست و کلی برایم حرف زد…

بسته خبری نگاه فارس، سال اول شماره 224

تیتر۱ | لیست امید اسکندرپور را ناامید می کند

  بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

آبشار مارگون یخ زد

آبشار مارگون در سپیدان فارس یخ زد.

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت چهل و سه

نزدیک خانه‌های سازمانی که رسیدیم دیدیم چند مرد نگران و مضطرب آن دوروبر قدم می‌زنند. ما را کی دیدند به طرفم دویدند یکی از آن‌ها صمد بود با چهره خسته و خاک‌آلود. آنچه معلوم بود این بود که پادگان تقریباً با خاک یکسان شده و خیلی‌ها شهید و مجروح شده‌اند…

بسته خبری نگاه فارس، سال اول شماره 223

تیتر۱ | بیداد بیکاری

بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت چهل و دو

 فردای آن روز همین که صمد برای نماز بیدار شد من هم بیدار شدم. بیشتر اوقات آن قدر توی رختخواب می ماندم تا صمد نمازش را میخواند و می رفت اما آن روز زود بلند شدم و نمازم را باصمد خواندم. بعد از نماز صمد یونیفرم پوشید رفت…

بسته خبری نگاه فارس، سال اول شماره 222

تیتر۱ | ۱۲۵ هزار کارگر در لیست انتظار بیمه

بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت چهل و یک

سرپل ذهاب آن چیزی نبود که فکر را می کردم بیشتر به روستای مخروبه می ماند با خانه های ویران. مغازه ای نداشت یا اگر داشت اقلب کرکره ها پایین بودند. کرکره هایی که از موج انفجار باد کرده بودند یا سوراخ شده بودند…

بسته خبری نگاه فارس، سال اول شماره 221

تیتر۱ | خواب شورا برای فرهنگ چه تعبیری دارد؟

  بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت چهل

صبح زود صدای در آمد انگار کسی پشت در بود. با ترس و لرز و بی سروصدا رفتم توی راه پله، گفتم کیه؟ صدایی نیامد.فکر کردم شاید گربه است. سمیه با گریه اش خانه را روی سرش گذاشته بود. پشت در میزی گذاشته بودم رفتم پشت در و گفتم کیه ؟!

بسته خبری نگاه فارس، سال اول شماره 220

تیتر۱ | سیاه بختگان

بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت سی و نه

ماه آخر بارداریم بود صمد قول داده بود اینبار برای زایمانم پیشم بماند اما خبری از او نبود. آذر ماه بود و برف سنگینی آمده بود …