نگاه فارس

حسین شریعتمداری؛ اگر پاسخی هست؟!

وقتی از یک مسئول بلندپایه می‌شنوید که می‌گوید؛ «نباید در زندگی خصوصی مردم مداخله کنید! به شما چه ربطی دارد که مردم در خانه خود چه می‌کنند»؟! چه احساسی به شما دست می‌دهد؟

نقش جلیلی در معادلات انتخابات۹۶

انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، انقلابی نه صرفا سیاسی که اجماعی‌ اجتماعی برای احیای ارزش‌هایی بود که از صحنه سیاسی و اجتماعی به کنار‌ گذاشته شده بودند. البته نباید با این تعریف که انقلاب ۵۷ زمینه‌ی بازگشت ارزش‌های اصیل اسلامی را فراهم کرد، دچار این تقلیل‌گرایی جزم اندیشانه شویم که انقلاب ۵۷ چیز تازه‌ای […]